לימוד איטלקית בצפון ואונליין

“Lingua italiana” -ברוכים הבאים ל 

האתר של “אוצר מילים” לימוד איטלקית בצפון ואונליין

:אוצר מילים” מציע”

לימוד איטלקית בכרמיאל, חיפה –
ושיעורים מקוונים לכל צורך ומטרה 

שיעורי תרבות איטליה ולימוד לטינית  –

שירותים נוספים בשפה האיטלקית – 

בנוסף, באתר חומר לימוד לשפה האיטלקית

 

לימוד איטלקית