Dolomiti

Dolomiti

A. De Giuli. Alma Edizioni

‘ספר קריאה לרמת מתחילים שלב א

סיפור על אישה צעירה שלא באה על סיפוקה. יום אחד, הרכבת שלוקחת אותה לעבודה מאחרת. זו הזדמנות לשנות את חייה לחלוטין

 טקסט לקריאה:  פרק ראשון

האזנה: פרק ראשון

ספר קריאה לרמת מתחילים