Lo straniero

Lo straniero 

M. Dominici. Edilingua Edizioni

לימוד איטלקית: ספר קריאה רמת ביניים

חוצן ידידותי מגיע לכדור הארץ, ליתר דיוק לאיטליה. בכוחו להראות לכל בן אנוש וללמוד את השפה האיטלקית בכמה שניות לעומת זאת האתגר שעומד בפניו, הוא רוכש את המנהגים וההתנהגות הייחודית למקום
לפני שיוכל להבין מיהם האיטלקים, הוא יצטרך להתמודד עם שורה של מצבים חברתיים ותרבותיים. זאת משום שלהבין את שפת המקום לא מספיק על מנת לתקשר ולהיות מובן עם אנשי המקום

  פרק  ראשון

ספר קריאה באיטלקית