CELI אישורי

אישורי CELI מאשרים רמת השליטה בשפה האיטלקית ב-4 מימדים: האזנה, דיבור, קריאה וכתיבה.
האישורים ניתנים מהאוניברסיטה לזרים בפרוג’ה והמבחנים עצמם נערכים בישראל.

ניתנים שישה אישורים על פי הרמות של המדד האירופי להערכת שפות:

  • Impatto CELI – מאשר את שליטה בשפה האיטלקית ברמה A1
  • 1 CELI – מאשר את שליטה בשפה האיטלקית ברמה A2
  • 2 CELI – מאשר את שליטה בשפה האיטלקית ברמה B1
  • 3 CELI – מאשר את שליטה בשפה האיטלקית ברמה 2 B
  • 4 CELI – מאשר את שליטה בשפה האיטלקית ברמה C1
  • 5 CELI – מאשר את שליטה בשפה האיטלקית ברמה C2

הצלחה במבחן ברמה Celi 3 מאשרת שליטה בשפה האיטלקית ברמה B2,
שהינה רמת הפטור באיטלקית בפקולטות שלהם הקצאת מקומות לסטודנטים זרים.
אישור 3 CELI מאפשר לגשת למבחן הכניסה
לאוניברסיטאות ללא צורך במבחן שליטה באיטלקית שנערך באיטליה.

מרכז אוצר מילים לימודי איטלקית מציע שיעורים להכנת בחינות CELI בכל הרמות.

השיעורים להכנת בחינות CELI מתקיימים בכרמיאל ואונליין