לימוד איטלקית לקראת מבחן לקבלת אזרחות איטלקית

,על פי החוק החדש מדצמבר 2018

אזרחים זרים, הנשואים לאזרחי איטליה, המבקשים אזרחות איטלקית

חייבים להציג אישור המעיד על ידע

.B1 בשפה האיטלקית ברמה

  כדי להשיג הסמכה זו, יש צורך להבחן בבחינה

B1 לשפה האיטלקית ברמת

:באופן בלעדי בגופי הסמכה הבאים

 אגודת דנטה אליגיירי 

(PLIDA מבחן)

 אוניברסיטת פרוג’ה לזרים

(CELI מבחן)

 אוניברסיטת סיינה לזרים

(CILS מבחן)

Università degli Studi Roma Tre- אוניברסיטת רומא טרא

(B1 – cert.it מבחן) 

 לקראת הבחינה, “אוצר מילים” מציע שיעורים פרטיים באמצעות הסקייפ.

ניתן להיבחן גם בישראל***

esame italiano per cittadinanza