לימוד איטלקית: קורס להבנת הנקרא באיטלקית

  קורס נוסף מתווסף למבחר הקורסים באיטלקית
.במרכז אוצר המילים: לימוד איטלקית להבנת הנקרא
כידוע, רכישת שפה זרה היא אחת הפעילויות המומלצות
.ביותר בכדי לשמור על המוח צעיר ומתפקד
בדרך כלל אנחנו לומדים שפה זרה כדי לפתח מיומנות
שיחה, אך ניתן ללמוד שפה חדשה פשוט לשם פיתוח
.יכולת הקריאה
בדיוק לאלה החסרים זמן ואפשרות להשקיע בפיתוח
יכולת הדיבור, המרכז מציע את הקורס להבנת הנקרא
.באיטלקית
הבנת הנקרא בשפה זרה היא פעילות הדורשת פחות
השקעה של אנרגיה ומאמץ מצריכה פחות
.תרגול לעומת לימודי הדיבור
פיתוח יכולת להבנת הנקרא באיטלקית
יקנה עם הזמן גם יכולת לדבר באיטלקית ברמה בסיסית
או אפילו ברמה מתקדמת, תלוי במידת ההשקעה
.של התלמיד
הודות לשיטת הוראה שפותחה על ידינו במשך שנים
,של ניסיון והתאמתה ליכולות ולידע של כל תלמיד
תוכלו באמצעות הקורס להבנת הנקרא לקרוא ולהבין
:טקסטים באיטלקית מכל הסוגים
,ספרים, מאמרים בעיתונות, מתכונים, מדריכי טיולים
.שירים, ספרי לימוד, היסטוריה, תרבות ועוד

:קורס איטלקית להבנת הנקרא  מחולק ל- 4 רמות
.יסודות, טרום ביניים, בינוניות ומתקדמות
.השיעורים מתקיימים בכרמיאל 

עלות הקורס 14 מפגשים : 1,600 ש”ח
עלות ספר קריאה: 60 שייח

הבנת הנקרא באיטלקית