לימודים אקדמיים באיטליה

לקראת לימודים אקדמיים באיטליה

:אוצר מילים” מציע”

שיעורי איטלקית מקוונים דרך הסקייפ 

וקורס הכנה בחיפה בשיתוף פעולה עם קמפוס לימודים

:לפרטים נוספים על השיעורים הפרטיים יש לפנות לאוצר מילים

יצירת קשר

:לפרטים נוספים על הקורס בחיפה יש לפנות לקמפוס לימודים

טל. 03-5354449

תני הקבלה ללימודים באיטליה

שלבי ההרשמה למבחן הקבלה באוניברסיטה

לימודים באיטליה פדובה

Palazzo Bo, Università di Padova

במספר אוניברסיטאות באיטליה ישנה אפשרות
.למסלולי לימוד בשפה האנגלית

:האוניברסיטאות שבהן ניתן ללמוד באנגלית הן

 Università degli Studi di Bari

Università degli Studi di Milano

Università degli Studi di Roma Sapienza

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Università degli Studi di Napoli Federico II

Università degli Studi di Pavia

לידיעתכם: ההרשמה למבחן הקבלה באוניברסיטה מתבצעת דרך שגרירות איטליה בלבד