לימודים אקדמיים באיטליה

 מרכז אוצר מילים בשיתוף פעולה עם קמפוס לימודים מציע

.קורס הכנה לקראת לימודים באיטליה

הקורס הבא יפתח ב-4 בנובמבר 2019

:לפרטים נוספים והרשמה יש לפנות לקמפוס לימודים

טל. 03-5354449

תני הקבלה ללימודים באיטליה

שלבי ההרשמה למבחן הקבלה באוניברסיטה

לימודים באיטליה פדובה

Palazzo Bo, Università di Padova

במספר אוניברסיטאות באיטליה ישנה אפשרות
.למסלולי לימוד בשפה האנגלית

:האוניברסיטאות שבהן ניתן ללמוד באנגלית הן

 Università degli Studi di Bari

Università degli Studi di Milano

Università degli Studi di Roma Sapienza

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Università degli Studi di Napoli Federico II

Università degli Studi di Pavia

לידיעתכם: ההרשמה למבחן הקבלה באוניברסיטה מתבצעת דרך שגרירות איטליה בלבד