לימוד לטינית: הרשמה ומחירים

השיעורים ללטינית מתקיימים בבית אוצר מילים
בכרמיאל ואונליין דרך הסקייפ

052-3413302 להרשמה נא ליצור קשר טלפוני במספר
SMS /או דרך וואטסאפ
otzarmilim@gmail.com :או באימייל

:עלות השיעורים בכרמיאל ודרך הסקייפ
 שיעור בן 50 דקות: 130 ש”ח עד ל-8 שיעורים
 שיעור בן 50 דקות: 120 ש”ח החל מהשיעור ה-9
עלות ספר לימוד: 100 ש”ח

:אמצעי תשלום 
שיעורים בכרמיאל: כל 4 שיעורים מראש במזומן, בהמחאה אישית, העברה בנקאית או באפליקציה בנקאית
שיעורים מקוונים: כל 4 שיעורים מראש בהעברה בנקאית או באפליקציה בנקאית