לימוד לטינית: שמות עצם קבוצה ראשונה – תרגילים

.שפה לטינית: שמות עצם המשתייכים לקבוצת הראשונה. תרגילים לרמת מתחילים

Latin Language: nouns of the first declension. Exercises with solutions. Beginners level.

Lingua latina: prima declinazione. Esercizi con soluzione. Livello principianti.

לימוד לטינית

Nouns – First declension: singular forms

Choose the right form

בחרו את הצורה הנכונה 

Nouns – First declension: plural forms

Choose the right form 

בחרו את הצורה הנכונה    

Nouns – First declension: singular and plural forms

Choose the right form 

בחרו את הצורה הנכונה

***Reload the page for starting the exercises again.***

***לרענן את הדף כדי להתחיל את התרגילים מההתחלה ***