שיעורי איטלקית להורדה וחומרי האזנה

 :ניתן לבחור שיעורי איטלקית להורדה  Categorie

  Grammatica – שיעורי דקדוק ב

Ascoltiמשפטים ומילים להאזנה ב – 

 ,gastronomia ( קולינריה)  ,pillole di storia ( שירים) ,  (היסטוריה) canzoni ,(סיפורת) narrativaשיעורי תרבות איטליה ב  
geografia turistica ( מקומות תיירותיים) ,arte (אמנות)

בשיעורים נמצאים קטעים להבנת הנשמע

 :שיעור איטלקית חדש 

Al mercato – בשוק