הנחיות להרשמה מוקדמת לבחינת הכניסה לאוניברסיטה באיטליה

 א. יש לקבוע פגישה בשגרירות איטליה בישראל, במשרדי השירות הקונסולארי

:לקביעת הפגישה, נכנסים לאתר האינטרנט של השגרירות 
“מקליקים על “פגישות און ליין –
נרשמים לאתר עם כל הפרטים האישיים, ואחר כך מקליקים על הלחצן “סטודנטים אוניברסיטה”  ומזמינים מועד לפגישה –

על הסטודנט/ית להתייצב אישית באגף הקונסולארי, על מנת להגיש את המסמכים הדרושים

ב. התיעוד הנחוץ שיש להגיש במשרדי השירות הקונסולארי שבשגרירות.

ממולא וחתום. יש לציין בבירור את האוניברסיטה, המחלקה ללימודים ואת שפת הלימוד שנבחרו  Form A טופס
טופס עם וידוא תמונה, ממולא –
דרכון בתוקף –
(תעודת בגרות מלאה, עם תרגום לאיטלקית ואפוסטיל (אישור מטעם רשות מוסמכת –
באתר השגרירות תמצאו רשימה של מתרגמים מורשים***
– תוצאות המבחן הפסיכומטרי המקורי באנגלית או בעברית, מתורגמות לאיטלקית –
שני עתקים מכל מסמך מוגש: מקור, תרגום, אפוסטיל, שיש להגיש באותו סדר של המסמך המקורי  –
שתי תמונות פספורט על רקע לבן –

 ג. טרום הרשמה באתר אוניברסאיטלי ובאתר האוניברסיטה שנבחרה

-במידה שמדובר במחלקות ללימודי רפואה, רפואה וטרינארית ואדריכלות, יש להירשם – נוסף  לרישום באמצעות השגרירות
באתר אוניברסאיטלי ולשלם את האגרה, וישירות באתר האינטרנט של האוניברסיטה שנבחרה

לגבי תחומי לימוד אחרים, יש לבצע את ההנחיות לתהליכי הקבלה הקיימים בכל אוניברסיטה עבור תחום הלימוד שנבחר

תקופת טרום הרשמה היא בדרך כלל בין החודשים מאי עד יולי

לידיעתך
IMAT המועמדים יכולים לגשת לבחינת הקבלה או למבחן
.עם הצגת הדרכון האישי הנושא אשרת כניסה לתייר, שמקבלים בעת ההגעה לאיטליה
,לאחר קבלת ההודעה הרשמית, על כך שעברת את בחינת הקבלה, ולאחר שמשלמים את התשלום הראשון לאוניברסיטה
הסטודנט עליו לחזור לשגרירות בישראל כדי לקבל אשרת שהייה ללימודים. בכך נשלמת ההרשמה לאוניברסיטה באיטליה